شرکت کیان فراگیر | سیستم حفاظت کاتدیک -ترانس رکتیفایر


ترانس رکتیفایر


سیستم حفاظت کاتدیک

 

با یک  مقدار مطالعه بر روی سیستمهای حفاظت کاتدیک تزریق جریان  درمیابیم که  ترانس رکتیفایر قلب سیستم است . منبع تغذیه ای است که یک سیستم تزریق جریان را تغذیه کرده و جریان ثابتی را برای حفاظت از خوردگی فراهم میکند . شرکت کیان فراگیر ویرا با تجربه چندین ساله در شرکت تکاب ؛ مدلهای متنوعی از ترانس رکتیفایرها را در اختیار مشتری قرار داده و حتی برخی از همکاران این رشته ؛ اقدام به خرید از این مجموعه کرده اند . 
مدلهای متنوع و کاربردی تحت استاندارد های معتبر جهانی و تست تحت test procedure  استاندارد از اقدامات این شرکت میباشد .مدلهای STEP – REGA- ELECTRONIC-AUTOMATIC     از مدلهای مختلف این دستگاه میباشد . سیستم رنگ این ترانسها با کیفیت بالاست و نیز نحوه چیدمان عناصر به کارفرما در خدمات کمک خواهد نمود . تمامی تستها طبق استاندارد IPS-M-EL-155 که نشات گرفته از IEC  است انجام شده و گواهینامه ها و نیز کارکرد بالای ترانس ها در دمای بالا موید این مطلب است . در حال حاضر علاوه بر تولید این سیستمها مانیتورینگ و کنترل از راه دور در بستر GSM  نیز به محصولات این شرکت اضافه شده اند . 
 

 ترانس رکتیفایر


:: سایر موارد مرتبط ::