شرکت کیان فراگیر | رزومه تاسیسات


رزومه تاسیسات

شركت تجهيز كنترل افزار برين (تكاب) فعاليت خود را از سال1379 با ثبت كارگاه صنعتي در تهران فعاليت خود را آغاز نمود. اين شركت در زمينه طراحي و ساخت تجهيزات و ادوات مربوط به سيستم هاي حفاظت كاتديك و مقابله با خوردگي و فرسايش فلزات آغاز و امروز بعنوان يكي از توليد كنندگان اين گونه تجهيزات در صنعت نفت ، گاز ،پتروشيمي و همچنين آب كشور تبديل شده است.
با نگا هي به تمد نهاي بشري مي توان دريافت كه تاريخ بشر با آب و استفاده از منابع آبي كاملا قرين است.
آب ،اين اكسير حيات پس از هوايي كه تنفس مي كنيم بيشترين درجه اهميت براي تداوم بشر است.
يكي از عوامل مخربي كه اين ماده حياتي پديد مي آورد  خوردگي شديد فلزات در اثر رسوب گذاري روي سطوح مختلف است. امروزه فرسايش و خوردگي و ايجاد رسوب يكي از عوامل مهمي است كه درصنايع مختلف باعث اتلاف انرژ‍ي و سرمايه هاي زيادي مي شود.
با توجه به هزينه بالاي نگهداري و تعميرات سيستمهاي انتقال حرارت و همچنين بهاي در حال رشد حامل هاي انرژي باعث شده است كه در جهت حذف عامل رسوب و خوردگي اقدامات اساسي صورت گيرد.
يكي از محصولاتي كه اين شركت با هدف بهبود كيفيت آب توليد و روانه بازار كرده است ، برند ROOBER مي باشد كه با انحصار تكنولوژي تكاب طراحي و توليد گرديده است.
دستگاهROOBER با هدف اصلاح فيزيكي آب جهت مصارف خانگي و صنعتي با اهداف كاملاً ملموس عرضه شده است.
مهمترين هدف در اين تكنولوژي ، حل مشكل زيست محيطي ناشي از استفاده نمودن مواد شيميايي و همچنين حذف عامل مهم  تعميرات و نگهداري دراثر حذف رسوبات مي باشد.
محصولROOBER مشكلات هميشگي صنايع را كه شامل انواع رسوبات، زنگ زدگي ، مشكلات ميكروبيولوژي است براي هميشه ريشه كن كرده و جان تازه اي به سيستم ها و تاسيسات صنايع بخشيده است.