شرکت کیان فراگیر | خدمات مهندسی-اجرای سیستمهای حفاظت کاتدیک


خدمات مهندسی


اجرای سیستمهای حفاظت کاتدیک
این شرکت با توجه به تجربیاتی که در این زمینه دارد میتواند از مرحله basic design   تا مرحله اجرا در خدمت کارفرمایان محترم باشد .  استخراج طراحی اولیه و ارائه پیشنهاد فنی تک تک اقلام ؛ و نیز پیشنهاد فنی اجرا بخشهای خدماتی در این رسته میباشند که این شرکت آمادگی این گونه پروژه ها را دارد . اجرا شامل نصب اقلام ؛ و نیز اجرای بسترها و راه اندازی را شامل خواهد شد . نظارت بر اجرا نیز یکی از بخشهایی است که در این بخش میتواند انجام گیرد . 
 
این شرکت در تجربیات قبلی پروژه ای ذیل را اجرا نموده است : 
 
- نصب کامل 3 ایستگاه حفاظت کاتدیک خط لوله ری – کرج 
- اجرای سیستم کامل در کمیته امداد خمینی سوهانک 
- نیروگاه ماهشهر – شرکت مپنا 
- مخازن نفت ماهشهر – قرارگاه خاتم 
- مخازن نفت چاه بهار – شرکت ستیران 
 
 
 
 

سیستم حفاظت کاتدیک