شرکت کیان فراگیر | خدمات مهندسی-تعمیرات و بروز رسانی سیتمهای حفاظت کاتدیک


خدمات مهندسی


تعمیرات و بروز رسانی سیتمهای حفاظت کاتدیک

 

با توجه به قدمت صنایع نفت و گاز در ایران و لزوم تعمیرات نگهداری سیستمهای کاتدی در کشور ؛ بخش خدمات مهندسی این شرکت آماده است تا با بروز رسانی و تعمیرات خصوصا رکتیفایرها از هدر رفت هزینه برای خرید مجدد جلوگیری کند . ترانس رکتیفایرها با یک رنگ و محافظت با کیفیت و شستشوی کلاف داخل و تعویض لوازم اندازه گیری میتواند با 40 تا 50 درصد قیمت نو ؛ به یک رکتیفایر تبدیل گردد . 
همینطور از بین رفتن اکثر رزیستور باکسها به انواع تلفات در سیستم دامن میزند و باید اینگونه سیستمها بروزرسانی شوند . این شرکت با توجه به تجربه خوب در این زمینه میتواند در بسیاری از اوقات با تعمیر و بازسازی سیستمها راه را برای ایجاد بستر جهت سیستمهای کنترلی از راه دور باز نماید . 
این امر با توجه به قیمت بالای تجهیزات بسیار اقتصادی بوده و به کارفرمایان مخصوصا دولتی پیشنهاد میگردد . 
 
این شرکت در تجربیات قبلی پروژه ای ذیل را اجرا نموده است : 
تعمیر و بازسازی ترانس رکتیفایرهای نفت و گاز گچساران 
تعمیر و بازسازی ترانس رکتیفایرهای خطوط لوله ری 
تعمیر و بازسازی و بروز رسانی سیستم کنترلی  33 عدد رکتیفایر نفت و گاز غرب (چشمه خوش و سرکان و ....)
 
تعمیرات و بروز رسانی سیستمهای حفاظت کاتدیک
تعمیرات و بروز رسانی سیستمهای حفاظت کاتدیک