شرکت کیان فراگیر | سیستمهای رسوب زدایی-سیستم های چندکاناله اقتصادی


سیستمهای رسوب زدایی


سیستم های چندکاناله اقتصادی

 در برخی از موتورخانه ها چندین مبدل از یک خط تغذیه میکنند . به طور مثال هر مبدل با یک لوله 2 اینچ به یک لوله 3 اینچ متصل شده اند .  و یا در بعضی از حالات لازم است تا علاوه بر ورودی یک  سیستم ؛ پر کن نیز حفاظت گردد و روی آن دستگاه نصب گردد . و یا چندین دیگ آب گرم یا دیگ چدنی نیز از یک خط با سایز بالا استفاده میکنند . ضمن اینکه ممکن است فضا برا نصب یک رسوب زدا برای هر دیگ مهیا نباشد .
حال در صورتیکه برای هر مبدل یک دستگاه بکار ببریم با دو مشکل ذیل برخواهیم خورد :
-    سیستم با صرفه اقتصادی نیست .
-    جریانهای فرکانس بالا در خطوط با یکدیگر همپوشانی خواهند داشت و یا همدیگر را تضعیف و یا همدیگر را تقویت میکنند. چون دستگاهها با همدیگر سینک شروع ندارند و فرکانس بالاست ؛ این شکل موجهای سینوسی همدیگر را تضعیف خواهند نمود . در نظر بگیرید در یک فاصله ای از لوله با توجه به مقاومت ناچیز سیال و یا هادی ؛ دو نوع افت ولتاژ خواهیم داشت . لذا شکل موجهای میرای دستگاهها همدیگر را تضعیف هم خواهند نمود .  
در این مدل ما یک دستگاه مرکزی خواهیم داشت که دو کانال خروجی کاملا سینک و همزمان را دارا هستند .
با این روش تمام شکل موجهای این دو مولد فرکانس ؛ کاملا سینک هستند . این بدین معنا است که در صوتیکه شکل موج مولد فرکانس اول در ماکزیمم خود است ؛ و یا در زاویه 360 درجه میرای خود قرار دارد ؛ شکل موج دوم نیز در همان حالت قرار دارد .


 

این محصول طبق سفارش برای موتورخانه های بزرگ بسیار اقتصادی و باصرفه است . ضمن اینکه این شرکت با تولید این حالت برای اولین بار در ایران توانسته تا مشکلاتی را در این زمینه حل نماید . کانالهای خروجی تابع سایزهای خروجی است . به طور مثال میتوان یک دستگاه با دو کانال 2 و 4 اینچ ساخت و یا یک دستگاه با 3 کانال خروجی 4 اینچ .قسمت فنی شرکت آماده مشاوره برای این نوع محصول خواهد بود .