شرکت کیان فراگیر | تاثیر منفی رسوب املاح معدنی در برج‌های خنک کن


تاثیر منفی رسوب املاح معدنی در برج‌های خنک کن


تازه ها

در برج‌های خنک کن تماس آب و هوا موجب شده تا دمای آب گردشی کاهش یابد . این کار بوسیله نازلها و پکینگها صورت میگیرد . رسوب باعث شده تا راندمان برج کاهش یافته و دمای آب خروجی افزایش یابد . در چنین شرایطی فنها باید بیشتر کار کنند و همین علت فرسودگی برجهاست . رسوب باعث افزایش مصرف انرژی در پمپها نیز خواهد بود . اسید شویی در برجها پرهزینه است و با بکارگیری رسوبزدای آپ نیک مدل C   علاوه بر رسوب با ایجاد جریان الکتریکی به افزایش کیفیت آب نیز کمک میکند .  
یکی از مسائلی که برجها با ان درگیرند اهمیت تخلیه در برجهاست . این مهم را در قسمت فایلهای آموزشی در سایت به نام اهمیت تخلیه به صورت مشروح ذکر نموده ایم .